Adalet Bakanlığı'ndan Münhal Noterlik İlanı

Adalet Bakanlığı'ndan Münhal Noterlikler...
Bu haber 2013-11-27 08:33:15 eklenmiş ve 1935 kez görüntülenmiştir.

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
 
SIRA NO
NOTERLİĞİN ADI
İLİ
2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
  1
AKINCILAR NOTERLİĞİ
SİVAS
42.423,97.-TL.
  2
AKSEKİ NOTERLİĞİ
ANTALYA
59.392,22.-TL.
  3
AZDAVAY NOTERLİĞİ
KASTAMONU
43.366,97.-TL.
  4
BAŞKALE NOTERLİĞİ
VAN
66.212,36.-TL.
  5
BEŞİRİ NOTERLİĞİ
BATMAN
42.131,51.-TL.
  6
ÇINARCIK NOTERLİĞİ
YALOVA
208.526,77.-TL.
  7
DEMİRCİ NOTERLİĞİ
MANİSA
182.493,66.-TL.
  8
ELEŞKİRT NOTERLİĞİ
AĞRI
63.451.28.-TL.
  9
ERMENEK NOTERLİĞİ
KARAMAN
195.456,11.-TL.
10
GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ
AMASYA
39.231,80.-TL.
11
HANAK NOTERLİĞİ
ARDAHAN
45.241,95.-TL.
12
HOZAT NOTERLİĞİ
TUNCELİ
22.539,14.-TL.
13
KARACASU NOTERLİĞİ
AYDIN
91.874,67.-TL.
14
KEMAH NOTERLİĞİ
ERZİNCAN
26.871,17.-TL.
15
KEŞAP NOTERLİĞİ
GİRESUN
87.835,37.-TL.
16
KIBRISÇIK NOTERLİĞİ
BOLU
14.322,08.-TL.
17
KÖSE NOTERLİĞİ
GÜMÜŞHANE
36.169,97.-TL.
18
SİNANPAŞA NOTERLİĞİ
AFYONKARAHİSAR
96.467.99.-TL.
19
TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ
KASTAMONU
220.126.40.-TL.
20
TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ
AĞRI
39.356.56.-TL.
21
VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ
ŞANLIURFA
271.018,04.-TL.
22
YENİPAZAR NOTERLİĞİ
AYDIN
83.119,82,-TL
9594/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
 
SIRA NO
NOTERLİĞİN ADI
2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
  1
ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
299.333,63,-TL.
  2
BEYPAZARI NOTERLİĞİ
354.481,84,-TL.
  3
BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ
495.708,38,-TL.
  4
BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
260.461,90,-TL.
  5
BOZÜYÜK NOTERLİĞİ
414.135,29,-TL.
  6
DÜZCE ALTINCI NOTERLİĞİ
328.776,19,-TL.
  7
EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ
300.069,58,-TL.
  8
EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
246.010,35,-TL.
  9
ERZİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
410.238,50,-TL.
10
FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
500.542,41,-TL.
11
GAZİPAŞA NOTERLİĞİ
376.555,26,-TL.
12
GÖLCÜK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
279.059,16,-TL.
13
ILGIN NOTERLİĞİ
343.989,02,-TL.
14
KARAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
463.933,27,-TL.
15
KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
263.023,18,-TL.
16
KÖRFEZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
343.457,62,-TL.
17
LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
395.901,18.-TL.
18
NİĞDE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
408.369,64.-TL.
19
POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ
329.198,22.-TL.
20
TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ
438.545,51 .-TL.
21
TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
345.256,47.-TL.
22
UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ
300.905,63.-TL.
9595/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO
NOTERLİĞİN ADI
2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1
ADANA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.123.749,56.-TL.
2
ANKARA OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ
1.285.110,54.-TL.
3
ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
971.647,89.-TL.
4
ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ
765.264,03.-TL.
5
BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
548.932,38.-TL.
6
ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
567.524,11.-TL.
7
HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ
660.638,05.-TL.
8
KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.137.546,79-TL.
9
ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ
685.408,50.-TL.
9596/1-1
—————
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1003 Esas sayılı dosyasının içinde bulunması gereken evraktan, tutanakta belirtilen 31 adet duruşma zaptının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9587/1-1
—————
Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1965/337 Esas, 1978/292 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9588/1-1
—————
Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/60 Esas, 1981/140 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9589/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu Otuzdördüncü Noterliği 17.01.2014, Gebze Üçüncü Noterliği 21.01.2014, Kartal İkinci Noterliği 23.01.2014 ve Üsküdar Sekizinci Noterliği 25.01.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
 
SIRA
NO
NOTERLİĞİN ADI
2012 YILI GAYRİSAFİ
GELİRLERİ
1 -
BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.764.992,01.-TL.
2 -
GEBZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.959.047,78.-TL.
3 -
KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ
1.738.769,36.-TL.
4 -
ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
824.539,50.-TL.

ETİKETLER : memur memurlar memur haberleri Adalet Bakanlığı Münhal Noterlik

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Adalet - Emniyet haberleri


YazarlarEn çok okunanlar

Son Eklenen 10 Dosya
Doğum Yardımı Başvuru Formu

Doğum Yardımı Başvuru Formu

Öğretmenler için özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği dilekçe örneği

2015 Şubat Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

2015 Ocak Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

2014 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Askeri kurumdaki memurun maaş davasına askeri yargı bakmayacak

Yazılı Şikayet / Müracaat Dilekçesi Örneği

MEB 2013 Yılı Alan Değişikliği Kurum Bazlı Minimum Puanlar

MEB 2013 Aralık Ayı Tebliğler Dergisi

Tüm Dosyalar
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
© Copyright 2013 MemurMedya.Com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
ÇALIŞMA HAYATI
Kamu Personeli
Sözleşmeli Personel
İşçi
Emekli
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Dokümanları
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
SINAVLAR
KPSS
TEOG
YGS-LYS
ÖABT
SOSYAL MEDYA
Facebook
Twitter
DOST SİTELER
Mavera Hukuk Bürosu
SeLiMHaBeR
Egitimtercihi.net
Haluk ÖZTEMUR